Recenze na odezvu teologického semináře na studii Pavla Škody

Stránky biblickestudie.cz Pavla Škody se mimo jiné zabývají problémy v teologii církve adventistů sedmého dne. Teologický seminář se rozhodl na tyto stránky reagovat. Úkolu se zhostil Roman Mach. Tato odezva je v mnoha věcech unikátní a stojí za přečtení, rád bych se s vámi podělil o své postřehy. Věty psané kurzívou jsou zkopírovány z odezvy Romana Macha.

Článek je určen adventistům. Ostatní mu zřejmě plně neporozumí - je třeba znát jak to mezi adventisty chodí. Dále je dobré přečíst si studie Pavla Škody a odezvu Romana Macha.

Roman Mach minul cíl


Stránky Pavla Škody se zabývají teologií církve adventistů sedmého dne. Reakce Romana Macha se zabývá věrohodností Pavla Škody. Vůbec nereaguje na jeho argumenty. Je to tedy odezva na Pavla Škodu, ne na jeho studii.
V adventistickém světě musíte být politicky korektní, aby vám naslouchali. Nezáleží na tom, co říkáte. Záleží na tom, jestli se to adventistům hodí nebo ne.

Studie mají váhu


Fakt, že se teologický seminář rozhodl nějak reagovat, svědčí o tom, že studie Pavla Škody mají hlavu a patu a mezi některými adventisty vyvolávají řadu otázek. Klasickou reakcí adventistů na své kritiky je nezájem a opovrhování. Tentokrát je to jen opovrhování.

Roman Mach ví jak na to


Autor ví, jak se vypořádat s kritiky a jak svou odezvou zabodovat mezi adventisty. Adventisté v první řadě chtějí prosadit, že jejich teologie je bezchybná. Některým adventistů je jedno, jak tohoto tvrzení dosáhnout a jaké metody při tom použít. Když už si dá Pavel Škoda tu práci a shromáždí otazníky kolem adventistické teologie - nevadí. Odpovědi sice nemáme, ale vždycky ho můžeme znemožnit.

Nadpis


 Odezva je nadepsána "Studie, nebo pseudostudie?" Stejně tak by se mohla jmenovat "Odezva, nebo pseudoodezva?"

Úvod


"Ačkoli už po nějaký čas vím, jaké materiály se scházejí na stránkách Pavla Škody, jednak nemám rád polemiky, jednak běžně nepovažuji za vhodné na tento typ "studií" reagovat." = "Nejdříve je třeba říct, že mě unavuje reagovat, jsem tím znechucený a otrávený." Krásný start. Romana Macha to znechucuje tak, že to musel nacpat hned do první věty.
Když jsem chodil mezi adventisty, byly časté kázání typu "jsou v našem učení chyby?" Měl jsem pocit, že adventisté jsou posedlí vyhledáváním chyb a jejich vyvracením. Že mají odpověď na každou otázku ohledně své teologie. Že je jejich teologie bezchybná - jak ostatně sami tvrdí. Roman Mach zbořil mé představy.

"Jde obvykle o témata, která už někde dlouho visela a už se na ně dávno reagovalo."  Kdyby někdo tato témata vytahoval každý den, tak by to mohlo unavovat. Ale je problém jednou za čas odpověď zopakovat? Přece jenom je to dávno, co se reagovalo, a reakce mohla zapadnout. Navíc nemusela být uspokojivá a nemusela být v češtině.

"Když už je ale, jak se říká, něčeho příliš… posuďte sami." Tak nějak jsem z toho pochopil, že si Škoda podle Macha dovolil moc. Jeden by řekl, že adventisté by mohli být rádi, když jim někdo ukáže na chyby v jejich teologii. Mohli by opravit své učení nebo jej opustit a dál nežít v klamu. V adventistickém světě to však funguje jinak. Tomuto spolku dávno nejde o nalezení skutečné pravdy, jde jim o prosazení své pravdy.

Dále se dovídáme, že odezva reaguje jen na zlomek. Škoda, mnoho otázek je vzneseno ohledně zásadních adventistických témat. Reakce na tyto otázky by byla užitečná.

Kapitola: I. Projekt Freda Veltmana: shrnutí obsahu a (skutečné) závěry autora


"Walter Rea přichází v osmdesátých letech s ostrým obvinění EGW z plagiátorství a tím rovněž s popřením jej inspirovanosti." Pane Machu, tady jste se fatálně utnul. Zkusím to rozvést. Adventistický způsob života se velmi liší od běžného způsobu života. Způsobuje to odepření si mnoha životních radostí a zásadní změnu celého života. Když někdo zjistí, že prorok nebyl prorok, a chce o tom říct ostatním, nedopouští se ostrého obvinění. Chce tak pomoct těm lidem, kteří toto ještě nezjistili a dopřát jim tak opět ony radosti, které si vlivem falešného učení odepřeli. Mezi adventisty to dokonce vyžaduje velkou odvahu. Když napíšete "přišel s ostrým obviněním" současně naznačujete, že o Whiteové se nediskutuje. Některé lidi to zastraší, a i kdyby se chtěli se sebelepším úmyslem zeptat, nenajdou odvahu, aby o nich někdo nenapsal že "přišli s ostrým obviněním". Lepší by bylo napsat: Walter Rea přišel v osmdesátých letech se studiemi, které se zabývají plagiátorstvím EGW, což by popíralo její inspirovanost. Osobně nevěřím, že by byl kdokoliv schopný studovat prorokovy knížky jenom proto, aby někoho pomluvil nebo obvinil.

"Pokud jde o 1180 vět z předchozího díla EGW, literární závislost byla zaznamenána v 879 případech." To jsou přibližně tři čtvrtiny, Fakt, že prorok opisoval, ukazuje na to, že to nebyl prorok, ale podvodník. Dále říkáte, že uvádíte kontext. Tento kontext však jenom zlehčuje tento fakt. Slova jsou formátována tak, aby zněla příznivěji. Neřekne se "opisovala", nahradí se to termínem "závislost mírně nad úrovní volné parafráze", "literární paralely" nebo "pracovala s knihami". Nezapomene se dodat věta "prezentované výsledky jsou minimalistické a předběžné".

"Domníváte se, že se Ellen White provinila plagiátorstvím, jak někteří tvrdí?". Proč uvádíte Veltmanovu odpověď na tuto otázku? Pro adventistu je hlavní otázkou, jestli Whiteová je prorok nebo ne. Je úplně jedno jestli si to vycucala z prstu nebo odněkud opsala. Hlavní je, že jí to neřekl Bůh. Fakt, že opisovala, je jenom důkazem toho, že její myšlenky nepřišly od Boha, ale od jiných lidí. Od koho ty myšlenky vzala a jestli se to v kontextu doby dalo považovat za plagiátorství je podružná otázka. Když to někdo zběžně přečte, může si hlavní problém vztáhnout na otázku, jestli se Whiteová dopustila plagiátorství. Je úplně jedno, čeho se dopustila nebo ne. Hlavní otázkou je, jestli je prorok nebo není. Podruhé jste minul cíl.

Kapitola: II. Pavel Škoda versus skutečný text Freda Veltmana


"Ani jediná z těchto citací však není vůči originálu čestná." Odezva Romana Macha taky není vůči autorovi čestná (ani tenhle článek není čestný k nikomu).

Text je oproti originálu změněn z původní formulace "ve spojitosti s literární závislostí Ellen Whiteové" na "v souvislosti s problémem kopírování v dílech Ellen Whiteové." Stále se rozmazává otázka plagiátorství, která není hlavním problémem. Literární závislost a kopírování jsou téměř synonyma.

Pokud Veltman mluví o "kreativním využívání citací" a ne o "kopírování", pak jenom formátuje slova tak, aby zněla příznivěji.

"Skutečnost, že text je významově posunut..." Jestli text nebyl významově posunut Veltmanem a Pavel Škoda jej významově neposouvá zpátky.

"O problému se však v církvi taktně mlčí a je skutečností, že dnes většina laiků i kazatelů nemá ani nejmenší povědomí o tom, že tato studie existuje." Sám jsem netušil ani to, že Whiteová měla manžela a děti. Moje představa i představa spousty adventistů je Whiteová jako svatá babka, počestná žena. Nikdy jsem neslyšel žádné pochybnosti o jejích knížkách. V době, kdy nebyl internet dobře dostupný, nebyla ani možnost se k jakékoliv kritice Whiteové dostat. Ani dnes není moc materiálů v češtině, které by ji kritizovaly.

"Na kterékoli standardní akademické instituci by takováto práce se zdroji vynesla autorovi zásadní potíže ve smyslu akademické čestnosti." V tom, že Pavel Škoda změní pár slov je problém a to, že Whiteová opíše 75% je v pořádku???

"Jiná věc pak je vytváření dojmu, že jsme v dramatické krizi, pokud nemáme všechny odpovědi." Dramatické je, že žijeme podle falešných teorií a tyto teorie, na které ani nemáme všechny odpovědi, radikálně znehodnocují kvalitu života.

Kapitola: P. S. Jak jednoduše rozpoznat autentickou studii


Kdo vlastně tvrdí, že Pavel Škoda sepsal studie? Já to beru tak, že chce informovat českou adventistickou veřejnost. Pod adventistickou propagandou není možnost se k něčemu podobnému dostat. Adventisté sami o sobě šíří jednostranné informace, konečně máme možnost vidět věci i z druhé strany.

"popřípadě je to tam podsunuto" jestli jste nám touhle kapitolkou nepodsunul, co si máme myslet…

Závěr


Přijdou další reakce? Úplně jste minul daleko závažnější témata, než je opisování. V podstatě jste jenom řekl, že nemá cenu se stránkami Pavla Škody zabývat. Můžete aspoň doplnit, kde bych našel ony odpovědi, které již dávno tyto otázky vyřešily? A jsou i někde v češtině? Neumím anglicky tak dobře, abych chápal tak závažné teologické pojmy v angličtině.


Co jsem vlastně chtěl tímto článkem říct? Jestli jsem ve vás vyvolal trochu zvědavosti, přečtěte si studii i odezvu sami.

13 komentářů:

 1. 1. Reakce i na popis R.Macha-„pseudostudie“ P.Škody  Prošel jsem si celé vyjádření. Když pominu, že neumím angl. je mi divné toto:

  - studie P.Škody nejsou jediné, které na problematiku E.G.W.upozorňují, autor, jakoby nevnímá celek problému, nereaguje na podstatu, když paušalizuje shrnutí celých studií na pseudostudie, pouze na základě ukázané (a určitě pravdivé a autorem P.Škodou omluvené, opravené) citace.Tak trochu mi to opět připomíná historické jednání ASD se vzdělanými kritiky uvnitř vlastních řad. Diskreditace osob ve věcech nepodstatných, aby se nemuselo zodpovídat na hlavní otázky.

  - Inu dobře „shodí“ se studie P.Škody,ale co dál? Už jenom v ČR je vícero studií a bakalářských prací na toto problematické téma. Čím to, že se autoři (ač se neznají) shodují?

  např.:
  Ellen Harmonová by se pravděpodobně ztratila v davu entusiastů, kdyby nebyla objevena Jamesem Whitem, kazatelem a učitelem, který se stal jejím ochráncem a příznivcem a od roku 1846 jejím manželem.
  Po Jamesově smrti v roce 1881 převzala mnohem důležitější roli. Přestože nikdy nepřevzala formální vedení adventistické organizace, měla Whiteová velký vliv jak ve věcech doktríny, tak ve věcech vedení.
  Potom, co skupina adventistických vzdělanců a specialistů utvořila nezávislá Fóra asociace adventistů (Association Adventist Forums – AAF), byl adventismus názorově štěpen. Tito adventističtí vzdělanci tvrdili, že díla prorokyně obsahují historické a vědecké nepřesnosti a také jsou v mnoha případech podobné dílům jiných autorů.
  Diplomová práce M. Karásková 2009 Masarykova universita


  Velmi výrazným znakem adventistů v průběhu 20. století se staly rozpory ve spisech Ellen G. Whiteové. Skupina adventistických akademiků vytvořila skupinu nezávislé asociace adventistického fóra. Během let 1970-1980 adventističtí žáci studovali spisy Whiteové a objevovali důkazy o tom, že texty mají nejen historické a vědecké chyby, ale v mnohých případech se shodují s již dříve napsanými texty jiných autorů.

  J. Kovalčíková Filozofická fakulta-ústav religionistiky  Nemluvě taky o nemalém množství studentů ze semináře ASD, kteří se naučili základnímu přístupu k teologii a neunesli se svým svědomím i ve vztahu k Pánu Bohu důraz na E.G.W. a její specifika.

  - Kolik lidí bude ještě zařazeno do „pseudostudií“, než konečně někdo řekne větu, že „Císař pán je nahý?“


  - škoda, že se R. Mach na vůdčí postavení E.G.W., opisy od jiných autorů, citace "o neomylnosti citací", zavírání dveří milosti, vidění, nevyjadřuje uceleně, ale vyzvedává z kontextu pouze jednu osobu historie Dr.Veltmana, na které se ukazuje upozorněním ohledně odstavců, chybných citací, výrazu angl.překladu atd.

  OdpovědětVymazat
 2. 2. - proč CASD, pokud to není problém (historie i současnost ukazuje, že je), nezveřejní v knihách a kompilátech opsané zdroje od jiných autorů, tak jak je to v každé poctivé práci.? Kleslo by tak postavení E.G.W.? Nebo by se muselo ukázat, že ne vše bylo "inspirované z vidění"-nastává otázka s E.G.W. samotnou, kde v dalších citátech zdůrazňuje neomylnost vidění, s neochotu, aby se k jejím výrokům přistupovalo se stejnou exegezí, jako k biblickému textu.

  - udivuje mne, co vše se musí popsat, hraní se slovy, aby se neskloňovalo slovo plagiátorství, hledají se pro to synonyma, určuje se počet %, kde to ještě není opisování.....
  - kolik jen "advokátů E.G.W" platila a platí církev, místo toho, aby se srovnali výroky jedné osoby s biblí samotnou, s praxí několika generací zasaženou učením jejich spisů a i s ovocem chování jejích příznivců.

  - pokud někdo četl celkové pojetí studií P.Škody (a nejen jeho) ví, že nejsou založené na chytání za slovíčka, nebo špatném přístupu k informacím v sejfech GK, ale především na biblickém podkladu, který ukazuje, jak v zásadních věcech teologie jsou některá vidění E.G.W. nepřijatelná,historicky mylná a teologicky zavádějící. Např. učení o spasení z milosti, které mají mnohé církve dávno vyřešené, (Sola Gratia - pouze milost) je právě pro CASD věcí částo až schizofrenickou, neb si vzhledem k výrokům E.G.W. a počátečnímu učení musí stále něco objasňovat v periodikách a úkolech SŠ. Hledat vyváženost.

  - další věc, která není stále řešena. Poslední výroky GK* i citace samotné autorky nedovolují jakousi umírněnou prostřední cestu, která je praktikována hlavně v Českém sdružení členstva. K tomuto myšlení má autorka sama mnoho citátů. Pro zamyšlení uvádím, alespoň jeden:
  Satan pomůže těm, kteří cítí, že musí rozlišovat. – „Musím konat svou práci, vyvracet chybná chápání těch, kteří se pokládají za schopné určovat, co je svědectví od Boha, a co je výrok lidský. Jestliže ti, kteří takto působili, pokračují v této činnosti dál, pak to budou satanské nástroje, které budou jednat za ně. /… / Ti, kteří pomáhali duším, aby pociťovaly svobodu určovat, co je ve Svědectvích od Boha a co jsou jen slova sestry Whiteové bez Božího vnuknutí, nakonec shledají, že pomáhali ďáblu v jeho podvodném díle. Svědectví číslo 3, str. 211 (5T 682) – Letter 28, 1906 {3SM 70.4}


  * „Ať nikdo…kazatel vašeho sboru, vedoucí, učitel, administrátor, nebo kdokoliv jiný, vás neodvrátí od naprosté důvěry v Ducha prorockého…“
  Ted Wilson předseda GK CASD- 1.1. 2011 Baltimore  Opět se ukazuje,že :

  „ Spisy Ellen Whiteové jsou v zásadě posvátné a neproměnné.“
  J.Kovalčíková Filozofická fakulta-ústav regligionistiky  Není pak divu, že představitelé vedení ČS, teologové, členové ve sborech, jsou proto zbytečně tlačeni "opravdovými adventisty", kteří jakýkoliv argument přemýšlení, nutné exegeze, zhodnocování, přehltí množstvím citátů autorky samotné, vyjádřením poselství z GK. Dalo by se říci -mluví "adventní pravdu" -a z toho je mi smutno. Proti tomu jsou i rozumní členové ASD naprosto "odzbrojení".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Všechno je napadnutelné a týká se to obou stran. Jen Bůh není napadnutelný. Kdo z lidí by mu chtěl
   konkurovat musel by se stát Spasitelem.

   Vymazat
 3. Dobrý den.I kdybych měla pochybnosti o autentičnosti spisů E.G.W., nemám žádné pochybnosti o tom, že Bůh mě přivedl k A.S.D., ani o tom, že k sobě přivedl mnoho lidí skrze její spisy. Nemáte s C.A.S.D. větší problém, než Bůh?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. je to otázka porozumenia evanjelia, je to o tom, že pozorný čitateľ nájde rozpory medzi vyjadreniami EGW a tým, čo je napísané v Novom zákone, do pozornosti dávam Pavlove listy (Rimanom, Galatanom, List Židom)

   Vymazat
  2. Anonymní autor ze dne 26. června 2015 22:03 opakuje jen tvrzení
   určité skupiny, která má své charakteristické projevy a "zúžené" důkazy.

   Vymazat
 4. Přál bych autorovi těchto stránek, aby - když už motivuje lidi, aby přestali být adventisty - aby je také naučil v jistém smyslu přestat být bývalými adventisty. Člověk může odejít od adventistů a sloužit Bohu jinde, být mimocírkevním věřícím nebo přestat věřit úplně. Ve všech těchto případech může být přínosem pro druhé. A může někam patřit. Pravděpodobně se ale bude muset naučit patřit mezi lidi, kteří ke své víře vůbec nepotřebují investovat čas do vyvracení adventistické věrouky. Pokud se to nenaučí, zažije sociální vyloučení. Na závěr dva citáty. (Jistě, Pavel to myslel jinak):
  Blaze tomu, kdo sám sebe neodsuzuje, když se pro něco rozhodl. Ř15,22 ČEP
  Vykupujíce čas, neboť dnové zlí jsou. Et 5,16 kral.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Chytře řečeno..ať autor a jiní odchozí nezveřejňují důvody odchodů,aby se to nikdo z členů nedozvěděl....Pěkné vydírání "sociálním vyloučením".Studujte historii adventismu a odchozích členů např. v 80 letech-zrovna takto se jim vyhrožovalo a napadalo jejich svědomí,které se právě sociálními vymoženostmi církve CASD nedalo koupit.

   Vymazat
  2. Je zajímavé se zamýšlet nad komentáři těch,
   kteří tvrdí, že se o tuto malou církev nikdo
   nezajímá. Nevnímat celosvětovou situaci
   v křesťanství může být dáno tím, že se stávám
   posedlý adventismem a nevidím celo-křesťanskou
   problematiku. Něco na přemýšlení, o čem to
   svědčí? Jak snadno se přehlíží jiná tvrzení?
   Někdy stačí porovnat "velkou církev CASD s
   malou církví ŘK":-(.
   http://www.iencyklopedie.cz/neomylnost-papeze/
   http://www.vira.cz/Otazky/Neomylnost-papeze.html
   http://www.orthodoxiachristiana.cz/sv-justin-popovic-evropsky-humanismus-a-dogma-o-neomylnosti-papeze-c59
   http://vendeecz.blogspot.cz/2014/10/co-je-papezska-neomylnost.html
   http://janryznar.blog.idnes.cz/c/233037/Bludny-balvan-pro-Halika-a-Grygara-c1-za-papezskou-neomylnost.html
   http://psychoroman.webnode.cz/products/dnes-me-zaujala-neomylnost-papeze-pekne-to-maji-sesumirovane-/
   http://blechov.blog.cz/1307/neomylnost
   http://avalon.wz.cz/Dusevni_rust/Dogmaneomylnosti.htm
   http://www.glosy.info/texty/hans-kung-male-dejiny-katolicke-cirkve/
   Snad to stačí ten zlomek, komu nestačí tomu není pomoci.

   Vymazat
  3. "Do nebe volající....."Otázka , kterou klade Petr Mertlík:"Kdo vlastně tvrdí, že Pavel Škoda sepsal studie?"Zde jsou odpovědi:http://www.biblickestudie.cz/Starší studie (z r. 2002), kterou jsem sepsal krátce po dokončení semináře, tedy v době, kdy jsem byl ještě členem CASD.
   Krátké zamyšlení o hermeneutice, exegezi a progresivní revelaci vzhledem ke zde zveřejněným studiím.
   Poukazuji zde na svůj záměr a předpoklad s jakým jsou uvedené studie sepsány.
   http://www.biblickestudie.cz/studie.php
   Detailní studie o (ne)závaznosti 4. přikázání Desatera v nové smlouvě
   Samotný název této studie může být zavádějící, protože jak na závěr uvádím, Písmo neopravňuje k závěru, že v nové smlouvě máme povinnost zachovávat nějaký den. Neděle tak plní pouze funkci dne vhodného (nikoli přikázaného) pro shromažďování Kristovy církve.
   Krátká třístránková studie slouží
   Podrobná studie, kde se zabývám exegetickými i teologickými otázkami
   V této krátké studii jsem se pokusil ukázat na komplexnost a provázanost všech tří základních teologických "pilířů",
   Je to jen letmý pohled do díla .P.Š. Samotný web má v názvu slovo "studie".
   Divím se, že někdo má ještě odvahu ohánět se uvedenou otázkou! Je to čestné?
   -J-

   Vymazat
  4. Omlouvám se pro četnost komentářů P.Mertlíka jsem
   mu připsal stěžejní otázku v komentáři ze dne 15 září.
   Nic méně by se tím mohl zabývat jako příznivec autora.

   Vymazat
 5. Na těchto stránkách jsou vyjmuté informace z určitého celku, je to kompilace,
  která má čtenáře nastartovat proti adventistům. Každá kompilace se může
  a nemusí stát nebezpečnou. Záleží na záměru kompilátora, který se nakonec
  přece jen prozradí pečlivým studiem jeho díla. Někdy se stává že "cíl" je důležitější
  než namáhavá cesta k němu. Na srovnání dávám k dispozici z díla administrátorů
  "Cesta víry":

  Odpověď na reakci Teologického semináře

  20. 2. 2013
  Teologický seminář uveřejnil na stránkách Českého sdružení CASD komentář1 k našemu veřejnému dopisu, ve kterém uvádíme své důvody pro odchod z Církve adventistů s. d. Vzhledem k tomu, že komentář byl sepsán autorem, který má teologické vzdělání, požádali jsme o reakci z naší strany P. Škodu, autora stránek biblickestudie.cz. S níže uvedeným vyjádřením plně souhlasíme. Především bychom zde rádi ocenili přístup, s jakým se Teologický seminář své odpovědi zhostil. Z textu je vidět upřímnost, otevřenost a ochota prezentovat názorového rozdíly pokojnou a přátelskou cestou. ( http://www.cestaviry.cz/?p=256 )

  Zde je odpověď CASD i s odkazem:
  Kontextové jevy: fundamentalismus, stereotypy a krajnosti, stárnutí tradičních odpovědí

  Tato rovina je patrně nejzávažnější. Žel, pro každé z výše uvedených témat platí, že se s nimi v našem prostředí opakovaně zacházelo nesprávně, fundamentalisticky, netolerantně, extrémně. Nehovoříme přitom pouze o minulosti. Ano, fundamentalismus (se svou snahou o zachování mentality a jazyka první poloviny 19. století) je v adventismu ve významné míře přítomen a v našem prostředí se nadále vyskytují výrazné krajnosti. Vedle toho některé teologické odpovědi stárnou a přestávají postačovat. Kladení zásadnějších otázek a hledání odpovědí bývá v prostředí církve příliš často vnímáno dramaticky a negativně, prostor pro šíři a diskuzi není vždy adekvátní. To vše v úhrnu vytváří značný tlak. Domníváme se, že kořeny nesrozumění a rozchodů se příliš často nacházejí právě zde: v oblasti vzájemných vztahů, tolerance v odlišnosti, prostoru pro otázky, změnu a růst – a snad i pro lidskou nedokonalost, slabost a chybu. ( http://ceskesdruzeni.cz/2013/02/i-kdyz-jsme-na-ceste-stale-verime/ )


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale právě na stránkách www.cestaviry.cz nikde autoři nepopisují,že by odešli pro špatné vzájemné vztahy a netoleranci odlišnosti. Je to pro učení a znovu učení.

   Vymazat