01 března 2020

Oidipus

Je to již sedm let od "odpovědi" Petra Macha na pochyby o adventismu. Při té příležitosti si nelze nevzpomenout na úryvek z Nesnesitelné lehkosti bytí od Milana Kundery. Jen mi místo slova komunista vyskakuje v hlavě adventista. Princip je naprosto stejný.

Těm, kteří myslí, že komunistické režimy ve střední Evropě jsou výhradně výtvorem zločinců, uniká základní pravda: zločinné režimy nevytvořili zločinci ale nadšenci, přesvědčení, že objevili jedinou cestu vedoucí do ráje. Hájili ji udatně a popravili proto mnoho lidí. Později vyšlo všeobecně najevo, že žádný ráj neexistuje a nadšenci byli tedy vrahové.
Tehdy začali všichni na komunisty křičet: Jste odpovědni za neštěstí země (zchudla a zpustla), za ztrátu její samostatnosti (upadla do područí Ruska), za justiční vraždy! Ti, co byli obviněni, odpovídali: Nevěděli jsme! Byli jsme oklamáni! Věřili jsme! Jsme v hloubi duše nevinni!
Spor se tedy zúžil na tuto otázku: Opravdu nevěděli? Nebo se jen tváří, že nevěděli? Tomáš sledoval tento spor (sledoval ho celý desetimiliónový český národ) a říkal si, že mezi komunisty byli jistě lidé, kteří tak docela nevědomí nebyli (musili přece něco vědět o hrůzách, které se děly a nepřestaly dít v porevolučním Rusku). Je však pravděpodobné, že většina z nich nevěděla opravdu nic. A řekl si, že základní otázka není: věděli nebo nevěděli?, nýbrž: je člověk nevinný proto, že neví? Je hlupák na trůně zproštěn jakékoli odpovědnosti jen proto, že je hlupák?
Dejme tomu, že český prokurátor na začátku let padesátých, který žádal smrt pro nevinného, byl oklamán ruskou tajnou policií i vládou své země. Ale jak je možné, že dnes, kdy už víme, že obvinění byla absurdní a popravení nevinni, tentýž prokurátor hájí čistotu své duše a bije se v prsa: mé svědomí je čisté, nevěděl jsem, věřil jsem! Copak právě v jeho “nevěděl jsem! věřil jsem!” netkví jeho nenapravitelná vina?
A tehdy si Tomáš vybavil příběh Oidipův: Oidipus nevěděl, že spí s vlastní matkou, a přesto, když pochopil, oč jde, necítil se nevinný. Nemohl snést pohled na neštěstí, jež způsobil svým nevěděním, vypíchal si oči a odešel slepý z Théb. Tomáš slyšel křik komunistů, kteří obhajovali svou vnitřní čistotu a říkal si: Vinou vaší nevědomosti tato země ztratila možná na staletí svou svobodu a vy křičíte, že se cítíte nevinni? Jak to, že se na to můžete dívat? Jak to, že nejste zděšeni? Vidíte vůbec? Kdybyste měli zrak, musili byste si ho probodat a odejít z Théb!
[Nesnesitelná lehkost bytí, Milan Kundera] 
Oficiální odpověď - neodpověď adventistů si můžete připomenout zde.

29 ledna 2020

21 prosince 2019

Atlas Církve adventistů sedmého dne

Daniela Valchařová zpracovala v rámci bakalářské práce Tematický atlas Církve adventistů sedmého dne.

Je dobrý, opravdu dobrý. Data transformovaná do obrázků vám poskytnou odpovědi na mnohé otázky. Například jaký má český adventista význam. Jak vidíte na mapě, stěží se najdete...


Zvídavější povahy si mohou srovnat související data. Zjistíte například, že duch svatý má odpor k penězům, ale naopak se mu daří v oblastech s nízkými příjmy a tedy i s nízkou vzdělaností.

Zelená kolečka označují státy s vysokým příjmem, modrá ty s nízkým příjmem.

Dále vám atlas napoví proč si je německý a slezský adventista podobnější než slezský a pražský. Je zde ukázána historie šíření adventistického omylu.

Naznáte, že už dávno nejste nejrychleji rostoucí církví na světě, jak o sobě stále tvrdíte. Kdybyste měli tak vysoké tempo, byla by vás touto dobou plná galaxie, což je nemožné. Prosím, už tuto fámu nikdy neopakujte.

Atlas je pěkně graficky i odborně zpracovaný. Je znát, že jej dělala adventistka a v úvodu jsem postrádal jakoukoliv kritickou zmínku. I přes to je to dobrá práce a český adventista by se na něj měl podívat. Pro bakalářku je to neobvyklé téma, zpracované na jedničku.

Stáhněte si atlas s bakalářkounebo jenom atlas.
S daty, ukazateli a mapami si můžete hrát s Gapminderem.