Proč záleží na přímení

U adventistů je vaše přímení důležitější než křestní jméno. V normálním světě, se navzájem známe podle křestních jmen. Když jsme někomu představeni, zajímá nás jeho křestní jméno, ne přímení. Adventisté se naproti tomu mnohem více zajímají o přímení. Proč na tom záleží? Jednoduše, protože vaše přímení určuje, z které rodiny pocházíte. To je velmi důležité, a určuje to vaši sociální a dokonce i morální hodnotu.

Pochopení tohoto jevu je zásadní pro pochopení toho, proč je těžké namítat něco proti adventistickému učení a proč budou členové vaší rodiny velmi tvrdě bojovat o to, abyste se navrátili. Tento jev je zřetelný u tradičních i u liberálních rodin.

Členové rodiny zodpovídají i za ostatní členy


V normálním světě se lidé pohybují v sociální oblasti, která odpovídá tomu, co dělají, jak jsou majetní, a jaké mají přátele. V normální rodině může být starší bratr bohatý a úspěšný, zatímco mladší bratr může být chudý a kriminálník. Většina společnosti nebude soudit staršího bratra za osud mladšího bratra, a mladšího bratra nebudou omlouvat za úspěchy staršího bratra. Oproti tomu v adventistickém prostředí tomu tak bude. Chování rodiny určuje, jak na vás bude pohlížet adventistické společenství. To omezuje vaše možnosti, okruh přátel, a to koho si můžete zvolit za svého partnera. Na druhou stranu, což může být ještě krutější, vaše chování ovlivňuje obraz rodiny, který je důležitý pro úspěšný život u adventistů.

Řekněme, že budu „Dvořák". Patřím do rodiny Dvořáků. Jeden z mých adventistických přátel mě bude chtít představit. Rozhovor by vypadal přibližně takhle:

"Tohle je můj kamarád Jirka"
"Ou, Jirka? Ke které rodině patří?" "Ke Dvořákům."
x


V ten moment začne přemýšlet o tom, co všechno ví o Dvořákových. Bourání sociální role v adventistickém prostředí je velmi složité. Zde je pár bodů, podle kterých vás a vaši rodinu budou posuzovat:

Prvně - už jsem o této rodině slyšel? Jestliže ne, je to špatné znamení ze dvou důvodů. Za prvé to může znamenat, že vaše rodina není natolik významná, abyste mohl být označen za dobrého nebo špatného adventistu. Za druhé to může znamenat, že jste nový. Jeden by řekl, že není nic na tom být nový. Vzhledem k tomu, že adventisté podléhají exkluzivitě a respektují rodiny, které jsou ve společenství po několik generací, nebudete pro ně mnoho znamenat. Příslušnost k zavedenému rodu přináší body navíc. Jako nováček budete vždy v nevýhodě. 

Jak velká je rodina? Adventisté chtějí rozšířit své učení. Čím více dětí mají, tím více jich převezme pochodeň a tím více se adventismus rozšíří. Na velké rodiny se pohlíží jako na hodnotnější. Představují pro sbor větší hodnotu. Členové těchto vážených rodin se navzájem velmi hlídají a kontrolují a pracují společně na zlepšení jejich sociálního obrazu. 

Je vaše rodina spojená s nějakým skandálem? Pokud ano, nezáleží na tom, jaký jste ani na tom jestli jste byli do skandálu zapojeni nebo ne. vaše jméno je pošpiněno. Viděl jsem vážené rodiny, které byly nějakým skandálem zcela shozeny na sociální dno. Jejich děti budou navždy poznamenány chováním svých rodičů. 

Je někdo ve vaší rodině něčím výjimečný? váš sourozenec by mohl být hudebně nadaný, charismatický, pohledný. Tyto vlastnosti jsou u adventistů ceněné a váš sourozenec by mohl být považován za miláčka adventistů. To zvedne hodnotu vašeho přímení.

Jste bohatí? Čím více peněz máte, tím je vyšší vaše postavení. To samé platí o vzhledu. Čím lépe vypadáte, tím vyšší je vaše hodnota. 

Menší špatné či dobré věci, které o vás a vaší rodině slyšeli. Jíte maso? Pokud ano, je to mínus. Navštěvujete sobotní školu každý týden? To je plus. Je někdo z vaší rodiny rozvedený? Pokud ano máte tři mínusy. 

Individualita versus rodina


Adventisté v našem příkladu budou porovnávat vaše přímení s ostatními přímeními. "Hmmm, Dvořákovi ... . Jsou ve sboru několik generací, je to malá rodina. Nejsou zapleteni do žádného skandálu, ale nejsou to prominenti. Ale Honza Dvořák, to je krásný chlapec. Nejsou bohatí, ale jezdí hezkými auty." Tato osoba by na škále 1-10 ohodnotila Dvořákovic rodinu přibližně na 6,5. Adventisté nehodnotí své rodiny podle nějaké škály. Ale příklad ilustruje jejich myšlení.

Jirka Dvořák není souzený pouze na základě přímení. Nebude hned označen nálepkou 6,5. Čeká se od něj chování na úrovni 6,5. Řekněme, že po bližším seznámení s Jirkou Dvořákem jej ohodnotíme na 5,5. Celková Jirkova hodnota by pak mohla být asi 6. Obraz Dvořákovy rodiny se odrazí i v jeho osobním odrazu. Pro adventisty tak bude hodnotnější, než ve skutečnosti je. Zkrátka adventistická kultura je kastovní.

Odpadlíci od adventistů


Je to další kritérium, podle kterého se soudí vaše rodina. Dvořákovi jsou malá rodina, ale všichni chodí do sboru. Honza se rozhodne odejít. Pro rodinu a její přímení je to obrovská rána. Je to neuvěřitelná hanba.

Za prvé - adventisté budou nevyhnutelně obviňovat rodiče za špatnou výchovu. Nikdy jim to neřeknou do tváře, ale budou jim to všude naznačovat a tajně podsouvat. Za druhé - ukazuje to trhliny. Adventisté usilují o perfekcionismus. Jsou nepřístupní běžným lidem a neustále se posuzují mezi sebou. Vytváří o sobě falešný obraz, že v jejich životě je všechno dokonalé. Odchod od adventistů ukazuje, že to není pravda a že rodina není dokonalá.

Odchod Jirky je úder proti Dvořákovic rodině. Je to tím horší, že je to malá rodina a Jirkovým odchodem tak odešlo větší procento. Když rodiče ztratí obě děti, je to horší, než když děti zůstanou a rodiče odejdou. Nicméně děti jsou velká rána pro přímení. "Ou, Dvořákovi? Aha, jejich syn, Jirka, mezi nás už nechodí, není to pravda? Jak smutné." Když odejdete ze sboru, adventisté svým chováním budou trápit vaši rodinu. Hodnota rodiny a její sociální pozice klesne.

Ukryté před světem


Všichni adventisté tyto věci znají a ví, že je to pravda - ale neuvědomují si, že to dělají. Není to na první pohled zřejmé. Protože normální lidi toto nedělají, je těžké jim vysvětlit co se děje. Odpadlíci od adventistů chápou, že svým odchodem způsobí své rodině bolest, i to dělá odchod tak těžkým.


Strach a bolest z následujícího obvinění je velmi silná. Fakta, jako tato, dávají materiál k posouzení, jsou-li adventisté sekta nebo ne. Funguje to obdobně jako útěk ze zajateckého tábora, kdy tam necháte rodinu a víte, že bude mučena pro získání informací. To je jeden z mnoha psychologických nátlaků, které způsobují, že ti co odejdou, mlčí.

7 komentářů:

 1. to je fakt moc,nikdy jsem nečetl větší blábol a to jsem u Adventistů vyrostl a přitom teď tam jdu tak jednou za půl roku,nikdy jsem tohle nezažil,občas někdo někoho zdrbnul,ale to je záležitost jedince,že je ubohý a má potřebu drbat,to není o společenství a o Bohu ,ale o lidech,jestli jsou hloupý nebo ne...

  OdpovědětSmazat
 2. Ne.není to moc, je to opravdu tak, na příjmení velice záleží a píši z vlastní zkušenosti.

  OdpovědětSmazat
 3. Vlastní zkušenost má být pravda pro všechny?
  Kolektivní vina, to už tu bylo. Nic nového pod sluncem.
  Lidská spravedlnost. Dát do jednoho pytle to je opravdu vynikající
  spravedlnost. Ten, kdo příliš mluví o špatnostech druhých je
  postupně formován do nenávistného postoje. Sám dělá
  ze své osobní zkušenosti "pravdu pro všechny". Vždy se najdou
  lidé, kteří jen lacině "přikyvují". Na každém z nás se najde něco
  co je potřeba ocenit. Lidé, kteří nebyli doceněni mají potřebu
  domnělé viníky skupinově trestat . V konečném důsledku se
  vůbec nebudou cítit lépe a stále budou hledat špínu jako drogu
  na které se stanou zoufale závislí.

  OdpovědětSmazat
 4. Vzhledem k tomu, že církev v NZ není chápána jako instituce,
  tak každý kdo má zájem, to pochopí. Proto je dobré vnímat, že
  jde o společenství. Tvoři-li adventisté společenství, tak nevím
  co je špatné na dotazu: "Čí vlastně jsi?" Na vesnicích, které
  jsou menší lokality je úplně běžné, že se tak rodiče zeptají.
  Ten důvod je velmi jednoduchý. Starší generace už ztrácí
  schopnost přiřadit do konkrétní rodiny. Stává se to i mě.
  Neviděl bych v tom zákeřnost a nekalé cíle. Jsem si, ale
  vědom toho, že i tato praxe dotazů se může jednotlivě dít na vesnici,
  v paneláku, na pracovišti, ve vládě, v parlamentu a samozřejmě
  i v církvích, žádnou nevyjímaje. Nelze přisoudit negativní projev
  zájmu jedné skupině. Pokud tak činíme, viníme kolektivně! V dějinách
  se vždy ukázalo kam takové obviňování směřuje!

  Pro mě není problém použít myšlenky i bývalých adventistů, pokud je
  to dobrá objektivní myšlenka. Zde uvádím příklad s kterým mohu
  souznít: http://www.cestaviry.cz/?p=791

  Proto nemohu přijmout tvrzení autora webu, že: "V normálním světě se lidé pohybují v sociální oblasti, která odpovídá tomu, co dělají, jak jsou majetní, a jaké mají přátele. V normální rodině může být starší bratr bohatý a úspěšný, zatímco mladší bratr může být chudý a kriminálník. Většina společnosti nebude soudit..."

  Který současně vymezuje adventisty jako ty kde:
  "Oproti tomu v adventistickém prostředí tomu tak bude."

  Zde už není předpoklad, ale prorocké tvrzení.

  OdpovědětSmazat
 5. Tomáš Plechatý26. listopadu 2015 21:22

  Sice si myslím, že opravdu nebyla péče v san antoniu zdrama náhodou před tím, než se tam konala GK.
  Ale s tímto typem článku úplně nesouhlasím.
  Myslím si že autor charitu nezná tolik podrobně a nemá s ní tolik zkušeností zevnitř a proto jeho obecné soudy jsou o ní příznivější než o ADŘE neboť ta je spojena s církví, která autorovi ....... doplňte si sami.

  Věřím, že obecně lidé pracující v ADŘE jsou v drtivé většině dobří lidé kteří zasluhují můj obdiv. A nejednají na politickou objednávku. Myslím si to i o charitě.

  Ale na druhou stranu charita i ADRA se hlásí k ŘKC nebo CASD a její vedení dostává nějaké příspěvky od této církve a také v jejím vedení jsou často lidé vyučení teologickými školami té církve.

  Tedy předpokládám, že jistou páku církev na svou humanitární organizaci má.
  Minimálně se to např. na www.CASD.cz velmi často jen hemží pozitivními zprávami o ADŘE.
  Některá období mi připadalo jakoby ani vlastně na CASD.cz jiná témata neexistovala, než že na pozdim ten a tem sbor zve ke studiu bible a jinak adra tohle adra tamto , vánoční koncert tady a národní týden manželství támhle.
  Na casd.cz není centrem všeho obsahu trojandělské poselství! I když je to centrem např. velkého sporu věků od EGW nejvíce doporučovanou knihou. To si nenalhávejme.

  Ale ani na většině katolických koncertů mší nebo charitativních akcích se nic nedozvíme o tridentském koncilu a vyzývání k proti reformaci, nebo o tom ,že kdokoli popírá, že oplatka (hostie) má být uctívána v největší svatosti budiž proklet.

  Charita a ADRA nejsou bílá a černá admine!!!! ani ŘKC a CASD nejsou jing a jang!!!

  OdpovědětSmazat
 6. Možná se vaše zkušenost týkala jen lidí z určitého sboru. cítím v tom článku hořkost. Já sice mám problémy s teologií církve, ale co mě drží je hřejivé společenství, kde si pomáháme a snažíme se být co nejblíže Bohu.

  OdpovědětSmazat
 7. Ahoj, jmenuji se "Tina Petersen" Jsem z Odense v Dánsku. Byl jsem ženatý 9 let s Oliverem a oba jsme měli spolu dva (2) syny. Oliver byl můj milenec na střední škole, můj vysněný muž a já jsme ho milovali víc, než dokážou vyjádřit slova. Můj manžel najednou začal spát a dávat různé omluvy, proč se nemůže vrátit domů. Děti, které byly zvyklé být vždycky kolem svého otce, ho teď vidí ječmen. Začal mít vnější vztahy s jinými ženami, aniž by zvažoval, jak se budou děti nebo já cítit.

  Celý můj svět byl otřesen a zdá se mi, že jsem ztratil jediného člověka, kterého jsem kdy opravdu miloval. To se ještě zhoršilo v okamžiku, kdy požádal o rozvod ... Snažil jsem se, co mohl, aby mu změnil názor a zůstal se mnou a dětmi, ale veškeré úsilí bylo marné. Prosil jsem a zkoušel všechno, ale nic nefungovalo.

  Průlom nastal, když mě někdo představil tomuto nádhernému, velkému kouzelníkovi, který mi nakonec pomohl ... Nikdy jsem nebyl fanouškem takovýchto věcí, ale prostě jsem se rozhodl neochotně vyzkoušet, protože jsem byl zoufalý a nezbylo mi na výběr ... Udělal zvláštní modlitby a použil kořeny a byliny ... Během dvou dnů mi Oliver zavolal a byl mi líto všech emocionálních traumatů, které mi způsobil, přestěhoval se zpět do domu a nadále šťastně žijeme jako jedna velká rodina. co úžasný zázrak doktor Zuzu udělal pro mě a moji rodinu. Pomohl mi také vyřešit můj problém s artritidou, se kterým se zabývám celá léta

  Představil jsem mu spoustu párů s problémy po celém světě a měli dobré zprávy ... Pevně ​​věřím, že někdo tam potřebuje pomoc. Pro naléhavou pomoc jakéhokoli typu kontaktujte lékaře Zuzu nyní prostřednictvím jeho e-mailu: doctorzuzutemple@gmail.com nebo WhatsApp ho na +2347013499818 a také kontaktujte doktora Zuzu na Vibru prostřednictvím +2347013499818

  OdpovědětSmazat