Kdo jsou "konzervativní" nebo "tradiční" adventisté?

Na tomto blogu jsou četné poznámky o konzervativních adventistech. Je to proto, že jsou dva druhy adventistů - konzervativní a liberální. Pro adventisty je toto téma zcela jasné, vidí rozdíl hned, jako mezi dnem a nocí. Následující popis je pro ty, kteří se s adventisty blíže nesetkali.

Je těžké napsat nějakou přesnou definici. Někteří jsou více konzervativní než ostatní, je zde mnoho podob konzervatismu. Některé rodiny či sbory mají více konzervativních znaků jiné méně.

 Konzervativní adventisté (také známí jako tradiční adventisté)


Tradiční adventisté striktně dodržují 28 základních pravidel. To neznamená, že je nutně dodržují po celou dobu. Ale ve své hlavě a ve svém svědomí jsou přesvědčeni, že by se zachovávat měly. Jsou přesvědčeni, že máme povinnost k Bohu a k adventistickému společenství tato pravidla zachovávat. Jsou přesvědčeni, že od doby, kdy někdo uslyšel pravdu, ji musí následovat, aby byl spasen.

Konzervativci se nazývají adventisté, označení křesťan by je urazilo. V podstatě oni jsou ti, kdo mají pravdu, oproti křesťanům, kteří se pletou. Věří, že v základech nemůže být chyba proto, že jsou tradiční. Toto přesvědčení je vede k neuvěřitelnému odsuzování lidí ve světě.

 Signály ve sboru

 • Hodně mluví o Ellen G. Whiteové. Zatímco ostatní ji víceméně uznávají a chápou ji jako doplněk k základnímu učení, tradiční adventisté ji staví na stejnou úroveň s Biblí. 
 • Na svých shromážděních mají velmi podobná témata. Kázání se zaměřují na témata, kde mají adventisté odlišnou teologii od ostatních křesťanských směrů. Jsou to například témata proroctví, sobota, zdraví. Mnohem méně mluví o běžných křesťanských tématech. Například u katolíků nebo protestantů se běžně nerozpitvává sobota. 
 • Striktně se drží svých písní, připouští jen malé odchylky v duchu moderních písní. Nesouhlasí s bubny ve sboru, je to pro ně příliš hlasité. 
 • Nejextrémnější adventisté odejdou ze sboru, když mluví žena. Normálně je ženám dovoleno mluvit i v shromáždění tradičních adventistů. Ženy jako kazatelé se však nevyskytují. 
 • V běžném hovoru používají termíny jako svět, pravda, ... 
 • Na velmi konzervativních setkáních bude jejich stravování veganské. To neznamená, že jsou vegani i v soukromí. 
 Signály mimo sbor
 • Make up se nedoporučuje. Šperky se nenosí, až na snubní prsten. Tento zvyk se pomalu mění, pro mládež je stále běžnější nosit nějaké šperky, například náušnice.
 • Oblečení je obecně skromné. Na ulici adventistu nepoznáte podle oblečení (i když dobrým indikátorem je, když žena nemá náušnici). Oblečení není sjednocené jako u extrémních sekt, jen je skromné ale má mnoho podob. 
 • Pokud se konzervativního adventisty zeptáte na to, co mu vadí na liberálních adventistech, dostanete dlouhý výčet. 
 • Veřejně jsou vegetariáni a v přítomnosti ostatních adventistů budou jíst pouze vegetariánské nebo veganské jídlo. V soukromí jí maso. Vyhýbají se kofeinu, nepijí kávu, nepijí alkohol, neberou drogy a nekouří. 
 • Jsou proti médiím, jako jsou televize, knížky, hudba, filmy. V minulosti by konzervativní členové nešli do kina - bylo to pro ně hříšné místo. Nyní tato praxe již odezněla. Budou sledovat filmy přístupné od 16 ti let, ale obvykle ne přístupné od 18 ti let. Nebudou sledovat pořady o nadpřirozenu a o jiných náboženstvích. Velmi konzervativní adventisté nečtou jinou než adventistickou literaturu. Mají-li televizi, sledují pouze náboženské pořady. 
 • Když poruší pravidla, zatajují to. Je to pro ně velká ostuda a nebudou chtít být při tom chyceni. Na rozdíl od liberálních adventistů dodržují sobotu (včetně pátečního večera). Během soboty se otevřeně nenudí. Říkají, že je to jejich oblíbený den, i když to není pravda. 

Jak konzervativní adventisté reagují na lidi, kteří odejdou


 Stručně řečeno - velmi špatně, až na pár světlých výjimek. Adventisté věří, že mají pravdu a že v základních pravidlech není chyba. Věří, že nedodržujete boží přikázání a to ukazuje, že nemilujte Boha. Když nemilujete Boha a nedodržujete jeho přikázání, nebudete spaseni. Nepřipouští se žádné výjimky. Poté co jste slyšeli pravdu, nemáte na výběr než být spasen nebo zemřít. Když vidí, že někdo z rodiny odmítl pravdu, vidí v podstatě to, jak ztratil věčný život a jak se přidal na stranu světa. Tvrdě ho odsuzují za odmítnutí Boha. To je důvod, proč je tak těžké odejít z konzervativní rodiny.

 Na závěr


Tradiční adventisté jsou exkluzivní a věří, že jsou vyvolení. Tím se liší od liberálních adventistů, kteří se nezaměřují na to, že jsou vyvolení, ale svoji exkluzivitu vyvozují ze své svébytné kultury. Protože konzervativni adventisté silně věří svému přesvědčení, jsou velmi kritičtí ke světu, protože svět odmítl Boha. Nejvíce ho vidí jako sobecký a ovládaný Satanem. Vzhledem ke všemu tomu vnitřnímu tlaku je velmi těžké opustit konzervativní adventistickou rodinu.

5 komentářů:

 1. To je zajímavé, popisujete jen tvrdost, striktní zachovávání, odsuzování. Je mi moc líto, jestli na vás mělo prostředí v jakém jste vyrůstal takový vliv, je to smutné, ale měl by jste vědět, že být křesťanem - Adventistou je o něčem jiném. Sama mám spoustu přátel neadventistů jak ze školy, tak ze sousedů. Jsou sice nevěřící "ze světa" ale nahlížím na ně s láskou, tak jak by to dělal náš milý Ježíš Kristus. Snažím se pomáhat, přátelit, ale nepřipojuji se v tom co je v rozporu s vírou. Víte je jednoduché učit mladé lidi lhát, podvádět, nenávidět rodinu, ale vést k poctivosti, lásce a svědčit svým životem, to je dar. Ve vašem výčtu kategorií adventistů chybí ještě ta třetí - adventisté, kteří věří a milují celým srdcem, celou myslí a celou duší Ježíše Krista a zachovávají Boží přikázání z lásky k němu, a ne proto, že by něco museli. Jsme spasemi díky Boží milosti a když se Ježíši poddáme, On nás pak Duchem svatým uschopňuje k dobrým skutkům. Tito adventisté nezapadají ani do jedné z vašich kategorií. Vám i všem teenagerům bych přála opravdové setkání s Ježíšem. Modlím se za vás, i za všechny mladé lidi. Dvořáková

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přejete autorovi setkání s Ježíšem,nebo setkání s učením CASD ?

   Smazat
  2. Nikdo, kdo akceptuje falešnou prorokyni jistě nemá lásku k Bohu z celého srdce.

   Smazat
 2. 2Tim 2,21Kdo se od těch falešných nauk očistí, bude nástrojem vznešeným, posvěceným, užitečným pro hospodáře, připraveným ke každému dobrému dílu.

  OdpovědětSmazat
 3. Otázkou je, proč nemáte potřebu se od falešných nauk očistit? Kdo je z Boha, slyší Boží hlas.

  OdpovědětSmazat