Adventistická vyjímečnost

Tento článek vysvětluje „exkluzivní" adventistickou kulturu. Je to téma, které je velmi důležité pro pochopení adventistického společenství. Informace o jejich kultuře se mohou dostat ven jen přes bývalé členy, a těch moc není. Jen oni tuto kulturu prožili na vlastní kůži. Tato adventistická vlastnost je velmi dobře skrytá. Adventisté oficiálně nemají zakázáno mluvit s lidmi "zvenku". Reálně se ale baví jen o běžných věcech, a to důležité ze své víry před veřejností skrývají.

Jak se společenství stane uzavřenýmAdventisté vytvořili kulturu, ve které se členové nepotřebují bavit o své víře s ostatními lidmi. O běžných věcech jako je počasí, nákupy, politika, běžný hovor, když s vámi čekají na zastávce, když vás potkají na chodbě,… se s vámi budou klidně bavit. Jejich víra tvoří základ jejich života, ale téměř nikdy vám o tom vykládat nebudou, protože ví, že byste si klepali na čelo, nebo protože se někteří za svou víru stydí. Typické pro adventisty je, že nemají potřebu se plně socializovat s běžnými lidmi.

Toto je typický život adventisty:

- narodí se do adventistické rodiny
- každou sobotu chodí do sboru, kde navštěvuje sobotní školku a později sobotní školu
- za blízké přátele má jen adventistické vrstevníky
- za partnera si vybere adventistu / adventistku
- celý život, každou sobotu, navštěvuje adventistické společenství – sbor, a účastní se jeho života.

Není to jen nástin životního plánu, tento směr je i silně doporučován až vynucován. "Vážené" rodiny žijí svůj život tímto stylem. Během života navazují kontakty s lidmi "zvenku" ale mají vůči nim předsudky, a tyto vztahy nejsou a ani nemohou být hluboké, díky zakořeněné nedůvěřivosti vůči lidem zvenku. Vztahy mezi adventisty jsou naopak velmi podporované. Příkladem je Pathfinder - obdoba skautu. Členové jsou adventistické děti a pomocí zážitků je upevňováno jejich přátelství. Jeden z důvodů, proč adventisté posílají své děti do Pathfinderu a ne do Skautu je to, že ve Skautu by nebyli vedeni adventisty k jejich víře. Nerozhoduje, že skaut je stejně dostupný a je kvalitnější. I to je jeden z důvodů, proč se ze zdravých dětí stanou uzavřené děti. Zdá se to jako nevinná věc, ale důsledky jsou obrovské. Toto uzavírání se, je zřejmé u naprosté většiny adventistických společenství.

Když mezi ně člověk přestane chodit, začnou se mu vyhýbat nebo ho pomlouvat. Přátelství je rychle rozbito, jen proto, že nesouhlasíte s jejich vírou. Adventisté jsou ke svým bývalým členům často dost krutí. Oproti tomu, snaha nahnat je zpět do ovčince, může být velmi frustrující, protože veškerá komunikace s bývalými členy je vedena kolem návratu a to s velkým nátlakem.

Adventisté se nejenom vyhýbají bývalým členům, seberou jim i identitu


Ve společenství adventistů není nic důležitější než být členem sboru. Je to protože věří, že církev je vyvolená a má "pravdu". Tvrdí, že jen adventisté budou vzati do nebe. Věří, že pokud jste nikdy neslyšeli o adventistické "pravdě", budete v soudný den souzeni jen za to, co víte. Jestliže jste jednou slyšeli o "pravdě", jste povinni ji následovat. Pokud to z jakéhokoliv důvodu odmítnete, pak odmítáte Boha.

Je zde mnoho pravidel, a abyste byli pokřtěni, musíte je dodržovat všechna. Pokud jste veřejně porušili nějaké pravidlo, nebudete v konzervativním sboru pokřtěni. Pokud jste jej porušili už jako člen, mnoho adventistů vás nebudou nadále považovat za opravdového adventistu.

Striktní pohled na to kdo bude spasen a kdo ne, v důsledku způsobuje chápání všech neadventistů jako součást "světa". Věří že "svět" je veden Satanem. A opravdu se tak chovají - pokud nejste adventistou, nezáleží na tom, jaké jsou vaše úspěchy a jak se chováte. Protože nejdůležitější věcí je, že nejste adventista a budete prožívat věčnou smrt. Každý ve "světě" ztrácí svou identitu a jednoduše se stává součástí "světa".

Adventisté tím nejen zatracují ostatní lidi, ale také psychicky devalvují jejich hodnotu. Jejich chování již není posuzováno na základě jejich činů, nebo podle jejich osobnosti - jsou jednoduše součástí "světa". Také to snižuje zájem poznat kohokoliv ze "světa", protože jsou ze své podstaty k těmto lidem nedůvěřiví. Koneckonců lidé ze "světa" jsou ovládáni Satanem, tak je lepší se s nimi nebavit.

Složitý sociální systémAdventisté mají spoustu pravidel. Spoustu z nich má dopad na běžný život. Dodržovat sobotu, jako svatý den, vyžaduje přizpůsobení celého týdne tomuto pravidlu. Zákaz pití alkoholu v jakémkoliv množství vás vylučuje ze spousty společenských událostí. To vede, k tomu, že si adventisté vytváří vlastní způsoby jak trávit svůj čas, samozřejmě odděleně od zbytku "světa". Rovněž doporučují, aby se člověk zapojil do adventistických aktivit i během týdne. Stráví tak mezi sebou hodně volného času. Adventisté dělají spoustu věcí společně a mají tak své vlastní vtipy, své oblíbené činnosti a mají zvyky, které jsou pro běžné lidi nepochopitelné.

Adventistickou kulturu také tvoří věci, o kterých se mluví jen mezi adventisty a vlastní slovní zásoba, kdy tato slova mají zvláštní význam. K tajnému vědění patří například zdravotní oblast. Jíst některé druhy masa je povoleno, ale přinést na společný adventistický raut povolené maso se nepovažuje za správné. Adventista nejlépe maso nejí vůbec. Lidé vás za to odsoudí. Spousta běžných lidí by klidně na takový raut maso donesla, protože by je nikdy nenapadlo, že v tom může být problém.

Nový člen to také nemusí vědět. Dlouhodobí členové, znalí tohoto pravidla, vědí, že noví členové toto pravidlo naznají a "velkoryse" to přehlíží, což také patří tajnému vědění. Víme, že to není správné, ale když k sobě lákáme ovečku tak to tolerujeme. Tato tajná, nevyslovená pravidla, je váží k sobě s povýšeností nad jinými lidmi. Pokud by někdo donesl na adventistický raut maso, bylo by zřejmé, že není dobrým adventistou. Mezi sebou by si o tom tajně šeptali a vyhýbali by se osobě, která maso donesla.

Zatímco mnozí adventisté jedí maso, vědí, že je nemají nosit do sboru nebo je nabízet návštěvě. Proto mají spoustu vegetariánských receptů, které umožňují jíst bez masa. Tyto recepty si mezi sebou vyměňují a šíří. Mezi obyčejnými lidmi tyto recepty známé nejsou. Stávají se tak symboly adventistické kultury.

Adventistická teologie nedovoluje slavit Vánoce a jiné světské svátky. Ortodoxní rodiny je opravdu neslaví. Ty liberální je slaví tajně, nebo si zavedou vlastní svátek, který vypadá stejně jako Vánoce, ale nejmenuje se tak. Velikonoce jsou ochotní slavit kvůli své části rodiny, která není adventistická.

V důsledku, když se adventista rozhodne odejít, musí se oprostit od této kultury. I kdyby ji chtěl nadále sdílet a stýkat se s rodinou a přestal by jen věřit adventistickému učení, nemá s kým. Odchodem od adventistů dojde k vystrnadění člověka z této kultury.

Teologické konflikty


Je to smutné a nešťastné, nicméně jejich chování pochází z jejich teologie. Méně konzervativní sbory tyto zvyky dodržují kvůli zavedené kultuře - ze setrvačnosti. Ortodoxní sbory toto chování vyvozují ze studia adventistické literatury. Tato šílená kultura je důsledkem jejich fanatického přesvědčení. 


Adventisté se nemají přátelit s ostatními lidmi. Pokud sedíte ve skupině lidí, seznámíte se s tímto veršem z Bible:

"Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?"
 - 2. korintským 6, 14

Jejich výklad teologie přikládá přátelství světla a tmy velký význam. Pro adventisty to je zabránění blízkého kontaktu s lidmi ze "světa". Co tedy dělá adventisty jedinečnými? Jejich přísný pohled na to co je tma. Většina ostatních církví má liberálnější pohled na to co je tma. Pro adventisty je to jednoduše a striktně "svět". Je to ten, kdo není adventista.

Adventistický kazatel oddá dva adventisty, ale neoddá adventistu s neadventistou. Nebude je míchat, protože by to odporovalo jejich teologii. Tato myšlenka bývá také aplikována na ostatní oblasti. Používá se k uzavření přátelství nebo obchodních vztahů. Někteří adventisté říkají, že by se ani nezúčastnili svatby člena rodiny, pokud by to rozbilo pouta adventistů.

Myšlenka, kterou předkládají učitelé v sobotní škole je: "Netvrdím, že nemůžete mít přátele, kteří nejsou adventisté, ale velmi dobře o tom přemýšlejte. Tito přátelé jsou součástí "světa". Budete ovlivněni lidmi, s kterými se setkáváte. Buďte opatrní popisováním své víry, protože vy budete ovlivňovat je, ale také oni vás. Satan je velmi přesvědčivý, většina lidí je součástí "světa".

Když máte kamaráda Pepu, který není adventista  a kamaráda Tondu, který je adventista, budou se vás rodiče ptát: jak se daří Tondovi, nikdy se vás nezeptají na nic o Pepovi. Není zakázané mít neadventistické přátele, ale důrazně se to nedoporučuje.

Na závěr


Adventisté mají uzavřenou kulturu a vyhýbají se neadventistům z těchto důvodů:
 • mají velmi omezené možnosti poznat vnější svět
 • mají svou vlastní kulturu, skrze kterou je obtížné být v kontaktu se zbytkem světa
 • vidí okolní svět jako sevřený Satanem
Pokud je vaše jediná sociální síť adventistická, je odcházení těžké protože:

 • budete odloučeni od svých přátel a od rodiny
 • budete krutě souzeni
 • jinou síť nemáte
 • nemůžete svou rodinu úplně vymazat ze svého života, a budou vám dělat problémy

18 komentářů:

 1. Zažil jsem setkání sborové mládeže, kde kazatel mluvil o vybírání partnera při navazování známosti. Opravdu zazněl text:
  "Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?"
  - 2. korintským 6, 14

  ale další text z bible byl tento:

  Ezdráš 10,10
  Tu povstal kněz Ezdráš a řekl jim: „Zpronevěřili jste se, že jste si přivedli ženy cizinky. Rozmnožili jste provinění Izraele.

  a aplikace byla, že tak jako Izraelité si nemohli vybírat protože byli obklopeni národy pohanů, tak ani my si dnes nemůžeme vybírat. Buď si vzal člověk z božího lidu tehdy dívku z božího lidu, nebo si vybral dívku uctívající jiného Boha. A toto si musíme vybírat i my dnes.

  Takže nevysloveně se vlastně počítalo s tím, že kromě adventistů jsou ostatní křesťané uctívající jiného Boha/jinou víru.

  Takže potvrzují, že toto se v ČR a CASD děje.

  Tomáš Plechatý

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Taky jsem to zažil..mnohokrát...

   Smazat
  2. http://prazska-mladez.evangnet.cz/index.php?page=jruzne&id=240&varka=2

   Smazat
  3. http://www.emimino.cz/diskuse/chci-konvertovat-z-katolicke-cirkve-na-koho-se-obratit-131631/

   Smazat
  4. http://portal.cb.cz/2013-manzelstvi-rozvod-a-novy-snatek

   Smazat
  5. http://christnet.cz/clanky/1758/smisena_manzelstvi_a_krestanske_cirkve_i.url

   Smazat
  6. http://tradice.net/214-kriz-smiseneho-manzelstvi

   Smazat
 2. Každou interpretaci, co, kdo, kdy řekl, beru s rezervou. Řada interpretů má
  tendence trochu to okořenit svou zaručenosti. Samy se pak neznají ke svým
  "překlepům". Taktéž se ohánějí jedinečností "své" pravdy. Mluví o tom co patří
  do Starého Zákona a při tom všem porušují svým přístupem svobodu v Kristu.
  Někdy svá tvrzení opírají o Nový Zákon vytrženými s kontextu a tento přístup
  vytýkají "terčům" na které zacílili své šípy nesnášenlivosti.

  OdpovědětSmazat
 3. Všichni, všichni, odjakživa, je to tak, je to svatá pravda,
  já jsem to prožil tak to musí platit vždy a za všech okolností,
  slyšel jsem, jedna paní povídala,.....atd. Zdůrazňuji netýká
  se to těch, kteří popisují svou osobní zkušenost! Je to jejich
  prožitek, jejich vidění věcí, jejich trauma. Neustále se tím zabývat
  je však nebezpečné. Jak se stane z člověka hypochondr?
  Většina těchto diskutéru by udělala dobře, seznámit
  se aspoň v kostce s dějinami filosofie. Možná by pak
  porozuměli vývojovým stádiím v každém společenství.
  Zřejmě by došlo k pochopení jak to funguje s myšlením
  člověka a neodsuzovalo by se kolektivně.Kolik je těch
  co přemýšlejí a těch, kteří se nechají strhnout k "nadávání"
  na všechny. Je to poznatelné v naši společnosti ve všech
  různých konfrontačních situacích. Stačí jen otevřít oči
  a naslouchat nebo číst.

  OdpovědětSmazat
 4. Ano jsem pro -otevřít oči,naslouchat a číst,ale nejen adventní literaturu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím s tebou
   Anonyme ze dne 2. října 2015 9:17nečtu jen adventní literaturu a právě protonesouhlasím s útoky na těchto stránkáchproti adventistům. A to proto, že vnímámdaleko šířeji problematiku křesťanství.(MTK - mezinár. teologická konference ):"Podle MTK dnes křesťané chovají naději tak slabou, že se neobávají jenom bolesti
   a postupného úpadku, ale také trvalého zániku, naprostého znicotnění. Dobový
   kontext totiž strojí křesťanské naději mnohé úklady."
   Pokud se někdo snaží zdiskreditovat Casd za
   každou cenu i kdyby se měl spojit s někým
   s kým jinak nesouhlasí, ale zde jim to pasuje.
   Tak to považuji za nečestné. Překvapuje mě, že
   někteří jsou vystudovaní v teologii, přesto¨používají
   neteologické postupy - principy na adventistickou "problematiku"

   Smazat
  2. Ještě jednou pro
   anonymního 2. října 2015 18:17
   Sice jsem souhlasil s nečtením jen jednoho druhu literatury.
   Zapomněl jsem dodat, že to platí i pro vás. Poděl te se o to,
   jaký druh literatury čtete, ať vás mohu "zařadit" - navždycky
   už "zaškatulkovat" :-).
   Pokud máte otevřené oči pak by bylo dobré sundat brýle
   subjektivity a nasadit brýle principu lásky s kterou se dnes
   už ohání kdekdo, ale při tom tluče hlava nehlava do adventistů.
   Už zbývá jen je donutit, aby podle vašeho "principu lásky" nosili
   povinně
   adventistickou "žlutou hvězdu" jen nevím kolik by měla mít cípů:-((,
   a jaké logo by měla mít uprostřed:-(.
   http://www.neaktuality.cz/domaci/oznaceni-zidu-vstoupilo-v-platnost-poznate-je-podle-zlute-davidovy-hvezdy/
   Já osobně souhlasím s principem lásky, jen se ho nesnažím aplikovat
   proti druhým, abych jim dokázal, neplatnost desatera, nehledě na to,
   že desatero nemuselo a nemohlo mít stejné grafické, slovní, početní, atd. "vyjádření"
   v daném čase.
   Proto, bych mohl souhlasit s autorem na cestě víry s druhým, čtvrtým a šestým
   mluvícím v příspěvku: "Kontrasty" http://www.cestaviry.cz/?p=880
   s tím rozdílem , že je to opět zdařilá kompilace (myslím to vážně)
   jen je určena výhradně proti adventistům. Autor si dal důkladnou
   práci, aby vybral právě ty nejkrajnější momenty a vyjádření.
   Pokud by chtěl být objektivní, pak by také zřejmě nesestavoval tabulku:
   http://www.cestaviry.cz/?p=913
   kde se mu opět uměle podařilo ukázat to co chtěl. Pokud by někdo chtěl a měl zájem
   diskutovat o takových kompilačních projektech, tak je to možné!:-)

   Smazat
  3. Ještě pro toho a také pro ty co by opět radili otevřít oči
   a nečíst jen tu jmenovanou adv. literaturu.
   Možná bude dobré, když se začnete soustředit na
   problémy kolem sebe a přestanete bušit do
   adventistů. Vždyť je to podle vás
   a vámi zatracená společnost, která má špatné
   body víry. Trochu se také zaměřili na ty skutečné
   ztracené a zatracené "existence". Jste přece
   na tom lépe než adventisté.
   Ztrácíte drahocený čas, ten váš čas.

   Smazat
  4. Admin napsal:
   "Adventistická teologie nedovoluje slavit Vánoce a jiné světské svátky. Ortodoxní rodiny je opravdu neslaví. Ty liberálnější je slaví tajně."

   Větší pomluvu jsem nečetl a nezažil.
   Může to být tak, že to jen zkopíroval z "Ameriky" z neoficiálního webu,
   aniž by to upravil do kulturního prostředí Česka nebo Československa.
   Pokud by autor opravdu měl přehled o adventistech, tak bych ho prosil o odkaz na
   ofic stránky nebo dokument (odmítám soukromé!), kde je to zakázané/nedoporučované.
   Nechci diskutovat o původu vánoc, není to důležité. Praxe v církvi je v této oblasti volná,
   nezakázaná ani nedoporučovaná!!!

   Smazat
  5. Možná bude dobré, když se adventisté přestanou soustředit na špatně skrývanou misii mezi křesťany a ještě více se zaměří na skutečně ztracené existence, kterým, nutno přiznat, věnují velkou péči.

   Smazat
 5. V praxi církve je tato otázka "tiše trpěná" navzdory vyjádřením E.G.W. Do dnes nikdo oficiálně do příruček CASD nenapsal...lidi neblbněte,už dávno to není vnímán stromeček ,jako kult.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Změna myšlení se neděje souvětím, ale tichým působením Ducha Svatého.
   Nebezpečí kultu zůstává, třeba i potřebou zveřejňovat o sobě pochvalné
   reakce čtenářů.

   Smazat
 6. Dobrý den,

  dovolím si reagovat na větu výše uvedenou, cituji: " Jejich výklad teologie přikládá přátelství světla a tmy velký význam. " neboť jako jediná zde má odkaz k Písmu svatému 2 Kor 6,14.

  Omluvte mne prosím, ale mnohá tvrzení lidí, kteří jsou tzv. rodilými členy "klubu" casd má své hluboké opodstatnění! Tehdy ještě před rokem 1989, byli-y tito otcové a matky naočkováni-y jedinou literaturou, která měla u tehdejší vlády jakousi dovozní celní vyjímku. Balíky se otevíraly za příslušného dozoru pod přísným utajení a někdy trvalo i několik měsíců než byla poštou došlá literatura puštěna k užívání. Většinou se odebíra-l tisk pouze pro několika leté členy ze zahraničí, kde v českém jazyce nebylo tisknuto mnoho. Doma pak mnohé rodiny musely knížky opisovat a z pořízených kopií sepsaných na psacích strojích opět složených rozšiřovali-y obětavě tuto literaturu vyjma do rukou svých členů!

  Rád bych zde čtenáře upozornil, že mnoho lidí z casd také jezdilo v době minulého režimu do zahraničí, což bylo běžně naprosto vyloučeno !!! Každý musel být mnohokrát prolustrován a pokud nebyl nečinný ve straně muselo se vše tučně několikrát před-platit. Dnes si jen těžko umíme představit, co tito lidé pro Pána Ježíše(a Ellen Whiteovou) vytrpěli-y.

  Bylo proto nežádoucí, aby se tiskoviny casd objevovali "u osob", které nebyly na vládním seznamu a lidé nezapsaní na seznamu se svobodně byť za účelem modliteb sdružovali.

  Chceme-li dnes prizmatem "křesťanským" nahlížet do bible před dobou roku 1989 mělo by nám být jasné, že být tzv. kazatelem, pastorem, knězem nebylo bez státního souhlasu vůbec možné. Na katedrách teologie mohl studovat pouze ten, koho (UV KS ČSSR) doporučili.

  K tomu co je výše uvedené odpovídá době v níž se žilo prostě jinak a jsou-li tedy tato jasná fakta představována v jiném duchu, jsou překrucována a zde si dovolím napsat, že by to byla před Pánem hloupá křivda.

  Nyní mi dovolte citát z jednoho neprotestanty oblíbeného překladu: "Nevstupujte v nestejná spřežení s nevěřícími-jaképak podílnictví spravedlnosti a bezzákonnosti? Anebo jaké společenství světla s tmou? " 2 Kor 6,14.

  Také se dá přeložit "nestávejte se různospřežnými" a pro slovo společenství, má řecké "koinóneó" podle He 2,14!! daný přesný výraz. Tím se jasně fragmentuje ku Kristu jako Světlu, který se přiznal k těm, kteří vládnou smrtí(7.pád). Po roce 1989 se několik tehdy ve straně p§sobících činitelů přiznalo, že díky setkání s casd v Praze při stavbě církevního dómu přijali v Kristu Ježíši své spasení.

  Abychom si mohli správně odpovědět na otázku vyjímečnosti casd viz. výše: "Co tedy dělá adventisty jedinečnými? Jejich přísný pohled na to co je tma." bylo to naprosto jasné oddělení se, chcete-li odtažení se od Vaticánu a ŘKC i od protestantů tedy lidí z lůna této církve v dějinách vzešlích.

  Mnozí vysocí politici tehdejší vlády si kladli otázky, proč by měli být tito "křesťané" jiní než západní či východní církev. Představitelé z casd to uměli tehdy velmi dobře vyargumentovat právě oním odkazem na 2 Kor 6,14.

  Odpusťe mi jsou-li mé komentáře zdlouhavé, ale zkuste si Vy drazí čtenáři ona Vám zde předložená fakta sami vyhledat a pak se o ně můžete též podělit. Vaše české rybky.

  P.S: Věděli jste, že katol. protestanté i dnes nechávají vysluhovat svátosti (VP) ve svých církvích lidmi hlásících se k ideologii komunistů?

  OdpovědětSmazat