Adventistov

Tento článek popisuje, proč jsou někde adventisté konzervativní a někde liberální, proč kolem sebe nemusíte vidět to, co popisuji nebo proč přesně víte, o čem mluvím. Mějme na paměti, že i tady platí výjimky, ne všichni adventisté v nějaké oblasti jsou radikální a naopak.

Je-li pohromadě více adventistů, je větší pravděpodobnost, že je mezi nimi někdo konzervativní. V oblastech, kde je několik konzervativních adventistů, se snadno vytváří adventistická kultura. Tam, kde je tato kultura dostatečně rozvinutá, nemají adventisté potřebu být v kontaktu s ostatními lidmi, vystačí si sami mezi sebou. Tím dochází k jejich izolaci a degeneraci. I z původně liberálních se pomalu stávají konzervativní.


Je zajímavé, že v Polsku je vzhledem k jeho rozloze málo sborů. Příčinou může být, že Polsko je katolickou zemí.

Těšínsko

Na mapě České a Polské republiky je vidět zajímavý jev. Když do ní zakreslíme adventistické sbory, uvidíme, že nejvíce jich je na území Těšínska, v české i v polské části. V době pronikání adventismu do Česka, před první světovou válkou, patřilo Těšínsko Rakousko - Uhersku. V roce 1920 bylo rozděleno mezi Polsko a Českou republiku.


Adventismus se šířil z Ameriky do Evropy především do Anglie a do Německa. Z Německa se k nám dostal s Antonínem Šimonem, který se usídlil v Praze a  s Juliem Peterem, který se usadil v Bílsku (dnes Bielsko - Biala). Pražan nebyl úspěšný, zato jeho Bílský kolega ano.

Se sobotními adventisty (dnešní Adventisté sedmého dne) k nám z Německa pronikli i reformovaní adventisté a třetináři. Třetináři (třetí směr adventismu) se vyznačovali doslovným výkladem biblických příkazů. Obě skupiny měly málo členů a působily hlavně ve Slezsku. Zanikly vlivem perzekucí v padesátých letech.

Adventismus je radikální většinou v těch oblastech, kde se dostal ve svých počátcích. Evropskými baštami jsou tedy Anglie a Německo. U nás je to Těšínsko. S dalším šířením adventismu upadá jeho radikálnost.

Vysoký počet adventistů na Těšínsku dokládají i statistiky vstupů na blog. Moravskoslezský kraj má největší návštěvnost.

 

Ostatní části Česka


V jiných oblastech České republiky podobná centra nejsou. Adventisté zde jsou většinou liberální. Pro radikální adventisty nepředstavuje vedení církve žádnou autoritu. Je podle nich příliš liberální, proto mu nechává jen hospodářské záležitosti, otázky víry a její výklad střeží sami. Někdy necítí potřebu bavit se ani s liberálními adventisty.

V posledních letech se u liberálních adventistů o Ellen Whiteové v tichosti nekáže. Rovněž se opomíjí témata jako svatyně a vyšetřovací soud. Jelikož je adventistická teologie postavená na učení Ellen Whiteové, nelze ji škrtnout. Proto je jen tiše obcházena. Žádná adventistická instituce nikdy oficiálně neřekla, že Ellen Whiteová nebyla prorokem (a nikdy neřekne). Způsobilo by to mezi adventisty malou apokalypsu. Konzervativním adventistům se nedokáže postavit ani jejich vedení (z kterého si ovšem konzervativní adventisté nic nedělají). Konzervativní adventisté si stále drží svoji linii. Nenechají si mluvit do svého učení.

Čeští liberální adventisté jsou mezi světovými adventisty spíše výjimkou. Za pravé adventisty je nepovažuji, zejména proto, že se nedrží pravé adventistické teologie. Většina věcí na tomto blogu se také vztahuje na konzervativní adventisty.

Žádné komentáře:

Okomentovat