04 února 2018

Jak jsem nehodil všechny adventisty do jednoho pytle

Často mi předhazujete, že jsem hodil všechny adventisty do jednoho pytle, že nejste všichni stejní. Já vím. Pojďme si vysvětlit jak to je.

Účelem blogu je přiblížit si jak odejít od adventistů. Vyrovnat se s tím, zjistit kolik lidí je na tom podobně, prolomit mlčení a tak ... Účelem není napsat encyklopedii o adventistech. Hlavním tématem je odchod.

Adventisty je možné definovat více způsoby:

1) Adventistou je ten, kdo si tak říká

Spousta adventistů se cítí být adventisty. Do sboru chodí víceméně pravidelně, znají se navzájem a jsou součástí jejich společenství. K tomu mají milion výhrad snad ke všemu co adventisté dělají (Whiteová, sobota, desátky, zaběhlá kultura, ...) Nicméně nedělají nic pro změnu. Protestovat příliš viditelně s sebou nese následky a tak se brblá jen tak potichu, zaběhnutá praxe se šidí a ve výsledku nelze říct, že je dotyčný adventista, protože s nimi vlastně nesouhlasí. Nějak se k nim dostal (klasicky narozením) a dosud nebyl schopný odejít, protože je to dost těžké.

Tyto lidi za adventisty nepovažuji. Pro odchod nejsou moc nebezpeční, protože by sami nejraději zmizeli. Z toho důvodu o nich nepíši.

2) Adventistou je ten, kdo plně přijímá jejich věrouku a řídí se jí z přesvědčení

Whiteovou berou smrtelně vážně, čekají na druhý příchod, věří že pracovat v sobotu je hříchem, jsou přesvědčeni že kazatel má pravdu, protože je bohem vyvolený... Prostě věří tomu, čemu adventisté věří. Pro odchod jsou extrémně nebezpeční, protože věří, že "odchod od jediné pravé církve" se rovná sebevraždě. Z jejich pohledu je logické, že udělají cokoliv aby vám v odchodu zabránili. Nechápou, že vy věříte jinak. Věřte nebo ne, tito lidé se mezi adventisty vyskytují a za adventisty je považuji.


Taky bych mohl tvrdit že adventisté jsou různorodým společenstvím, kde si každý najde ( / nenajde) svoje. Jo, mohl. Jenže píšu o tom jak od nich odejít. Píšu pro ty, kdo je velmi dobře znají. Proto nemusím rozmazávat kdo je a kdo není skutečný adventista. Napsání encyklopedie o stavu adventistického společenství v Česku nechávám na učenějších lidech.

Ve zkratce, brblající adventisty / neadventisty jsem nehodil do jednoho pytle s pravými adventisty. Úplně jsem je ignoroval, pro blog jsou zbyteční.

Žádné komentáře:

Okomentovat